Galeria Pod NapieciemGALERIA POD NAPIĘCIEM aktualności
AKTUALNOSCIARCHIWUMHISTORIAKONTAKTGALERIATECHNICZNE

tekstowa02  
NATĘŻENIE FORMY

Prace studentów
z Pracowni Modelowania Procesów Użytkowych
Wydział Wzornictwa i Architektury Wnętrz
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
prowadzący dr Rafał Dobruchowskiwernisaż wtorek 5 III 2019 r. godzina 15.15 
wystawa trwa do 21 III 2019 r.


 
Pracownia Modelowania Procesów Użytkowych umieszczona jest w strukturze Wydziału Wzornictwa i Architektury Wnętrz w Katedrze Wzornictwa.
Koncepcja pracowni opiera się na stopniowym wprowadzaniu do oferty programowej modułów kursowych możliwych do wpisania w treści programowe na poziomie studiów licencjackich. Obszar zagadnień Pracowni to projektowania procesów użytkowych na podstawie metod twórczego koncypowania i materializowania ich w postaci układów funkcjonalnych. W ten sposób człowiek i analiza jego relacji z otoczeniem stają się osią kształcenia. Odpowiedzi na stawiane problemy mają być udzielane poprzez wzornictwo i nakierowane są na dostrzeganie i rozwiązywanie szeroko rozumianych sprzeczności pojawiające się w relacji człowiek-środowisko wynikające z konieczności eksploatacji zasobów naturalnych. Projektowanie opakowań stanowi ważny element w dydaktyce dzięki któremu studenci mają możliwość kształcenia się w obszarze wyrażania ekspresji twórczej nakierowanej na kształtowanie zachowań użytkownika tzw. "projektowanie doświadczeń”. Na kształt treści programowych wpływ ma nurt (Do It Yourself) czyli „Zrób to sam” rozumiany na poziomie profesjonalnego wykorzystania możliwości kolejnej fali rewolucji przemysłowej przybliżającej środki produkcji (potanienie możliwości wytwarzania zindywidualizowanych dóbr materialnych w technologii druku 3D czy też ploterów do cięcia 2D) do projektanta oraz koncepcje oparte o zjawisko nazwane „projektowaniem zrównoważonym”. Ważną rolę w istnieniu pracowni pełni możliwość włączenia w cykl dydaktyczny szybkiego otrzymywania modeli poglądowych na poszczególnych etapach realizacji zadań dydaktycznych z wykorzystaniem zaplecza technologicznego jakim dysponuje Wydział i Uczelnia.

dr Rafał Dobruchowski

kuratorzy: Jakub Balicki, Rafał DobruchowskiWydarzenie na Facebooku: www.facebook.com/events/579848185823004/                                

Katalog wystawy: