Galeria Pod NapieciemGALERIA POD NAPIĘCIEM  archiwum
AKTUALNOSCIARCHIWUMHISTORIAKONTAKTGALERIATECHNICZNEWYSTAWA ABSOLWENTÓW PRACOWNI MALARSTWA
pod kier. prof. Mikołaja Dawidziuka


wernisaż 15 I 2013 r. o godzinie 15.15
wystawa czynna do dnia 24 II 2013 r.

Galeria Pod Napięciem
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
Politechnika Łódzka
ul. Stefanowskiego 18/22 budynak a10


Autorzy prac:
Anna Dusza
Małgorzata Górska
Aleksandra Ignasiak
Anna Maria Jurewicz
Dorota Kobos
Maciej Łuczak
Agnieszka Piotrowska
Agnieszka Serwicka
Sławomir Siciński
Anna Sidowska
Natalia Talarek
Janina Zaborowska


Podstawę programu pracowni malarstwa stanowi studium z natury, które nie jest jednak traktowane jako cel sam w sobie.
Celem jest możliwie wszechstronny rozwój studenta rozumiany jako stały wzrost jego umiejętności warsztatowych, jak również
ogólnej wiedzy oraz świadomości artystycznej.

Studium z natury daje studentowi możliwość bliższego poznania zjawisk zachodzących w naturze. Wnikliwa obserwacja oraz
analiza tych zjawisk ma na celu poznanie związków i wzajemnych zależności występujących między światłem, barwą
i przestrzenią. Poznanie obiektywnych praw, którym podlega nasze widzenie, daje podstawę do wyciągnięcia niezbędnych
wniosków oraz do świadomego porządkowania poczynionych obserwacji, czyli syntezy.

Konieczność transponowania poczynionych obserwacji na język środków plastycznych stwarza najbardziej optymalne warunki
do doskonalenia umiejętności warsztatowych studenta, które z kolei umożliwiają mu formułowanie własnej, w miarę możliwości,
pełnej i czytelnej wypowiedzi plastycznej.

wydarzenie na Facebooku

galeria zdjęć na Facebooku