Galeria Pod NapieciemGALERIA POD NAPIĘCIEM  archiwum
AKTUALNOSCIARCHIWUMHISTORIAKONTAKTGALERIATECHNICZNEFORMY MALARSKIE
  

Wystawa prac uczestników
Akademii Kreatywnego Seniora
Akademii Sztuk Pięknych
w Łodzi

wernisaż 20 grudnia 2016 r. godzina 15.15
wystawa czynna do dnia 16 stycznia 2017 r.


Galeria Pod Napięciem
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
Politechnika Łódzka
ul. Stefanowskiego 18/22 budynek a10


 
Autorami eksponowanych prac są:

Elżbieta Będkowska
Hanna Bielawska-Tomaszewska
Aleksandra Chmielewska
Barbara Furmańczyk
Zofia Jabłońska
Elżbieta Jaguszewska
Jadwiga Kapryńska
Danuta Krajewska-Pietrasik
Hanna Krzyżanowska-Skowron
Teresa Małowiejska
Zofia Muchowicz

Stanisław Ojrzyński
Lucyna Opas-Rędzikowska
Elżbieta Partyka

Marita Poniatowska
Grażyna Rakowska
Ewa Roj
Renata Sobczak
Jadwiga Sroczyńska

Alicja Śmiszkiewicz - Skwarska
Krystyna Zarzycka


Akademia Kreatywnego Seniora stanowi jednostkę działającą w strukturze Uczelni, skupioną przy Wydziale Tkaniny i Ubioru Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Jest to rodzaj Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ale o charakterze ściśle związanym
z artystycznym profilem Uczelni. AKS funkcjonuje na Akademii od października 2014 roku.
Akademia Kreatywnego Seniora prowadzi działalność edukacyjną w ramach systemu kształcenia skierowaną do osób dojrzałych, które odczuwają potrzebę poszerzania umiejętności i wiedzy, rozwoju intelektualnego, aktywności społecznej, uczestniczenia w szeroko rozumianym życiu kulturalnym oraz łączenia i wymiany doświadczeń pokoleniowych.
Program kształcenia obejmuje wiedzę z zakresu szeroko pojętych nauk humanistycznych z zakresu sztuki i działań z obszaru sztuk wizualnych. Metody pracy i tematyka podejmowana w AKS nastawione są na aktywność, kreatywność i samodzielność Uczestników oraz dostosowane są do ich potrzeb i zainteresowań.
Koordynatorem Akademii Kreatywnego Seniora jest mgr Magdalena Kacperska, asystent w Pracowni Malarstwa i Rysunku na Wydziale Tkaniny i Ubioru.
Uczestnicy AKS biorą udział w zajęciach w systemie semestralnym. Warsztaty i wykłady odbywają się w systemie dziennym, średnio trzy razy w tygodniu. Zajęcia prowadzone są przez wykładowców Akademii Sztuk Pięknych, którzy swoją wiedzą
i umiejętnościami dzielą się z uczestnikami AKS.
Kreatywni Seniorzy biorą czynny udział w życiu kulturalnym Uczelni (wystawy, pokazy, Gala Dyplomowa, Festiwal Eco Made itp.). Odwiedzają wystawy, muzea i uczestniczą w warsztatach np. w Centralnym Muzeum Włókiennictwa. Swoje umiejętności rozwijają w czasie zajęć na Uczelni, ale także w czasie plenerów poza terenem Łodzi. Od 2015 roku Akademia Kreatywnego Seniora bierze udział w łódzkich Senioraliach, organizując na terenie Uczelni warsztaty, wykłady oraz zwiedzanie Uczelni.
Uczestnicy AKS mieli możliwość udziału w zajęciach z: malarstwa, rysunku, grafiki warsztatowej (druk płaski i wypukły), sztuki papieru oraz medium-papier, druku na tkaninie, fotografii, kompozycji, podstaw grafiki komputerowej, ilustracji. Uczestniczyli także w wykładach teoretycznych z historii sztuki, historii grafiki i fotografii oraz percepcji.
Dzięki uprzejmości Rektora Politechniki Łódzkiej prof. Sławomira Wiaka oraz prof. Andrzeja Lecha Koszmidera opiekuna Galerii Pod Napięciem, Uczestnicy AKS mogą zaprezentować swoje prace malarskie powstałe w latach 2015-16.
Na wystawie możemy zobaczyć realizacje powstałe w czasie zajęć z malarstwa, prowadzonych przez mgr Magdalenę Kacperską. Prace zostały wykonane w różnych technikach od pasteli, przez farby wodne - akwarele, akryle, tempery i farby olejne.
Inspiracją do powstania szkiców i obrazów jest szeroko rozumiana otaczająca nas rzeczywistość. Elementem dominującym są martwe natury, na podstawie których Uczestnicy AKS kreowali własną wizję malarską. Celem ćwiczeń w pracowni było wzbogacanie świadomości plastycznej Uczestników o wiedzę i doświadczenia wynikające z obserwacji zestawionych ze sobą elementów układu plastycznego.
Zadaniem tego typy warsztatów jest kształtowanie umiejętności postrzegania wpływu zmienności światła na kolor i formę, różnorodności zjawisk światłocieniowych, przestrzennych i malarskich wynikających ze specyfiki obserwacji natury. Tego typu zajęcia skłaniają Uczestnika do szybkiej i trafnej decyzji malarskiej i rysunkowej oraz zapisu ulotnego wrażenia.
Szczególne podziękowania należą się dr. hab. Jakubowi Balickiemu, za pomoc i organizację wystawy, mgr Agacie Materowicz za tekst do katalogu oraz mgr. Piotrowi Gryzowi za opracowanie graficzne katalogu.


mgr Magdalena Kacperska

Wydarzenie na Facebooku: www.facebook.com/events/1709812006001215/      

Zdjęcia z wernisażu:    

Katalog wystawy: pobierz plik PDF.