Galeria Pod NapieciemGALERIA POD NAPIĘCIEM  archiwum
AKTUALNOSCIARCHIWUMHISTORIAKONTAKTGALERIATECHNICZNEINTERPRETACJE RZECZYWISTOŚCI
  

Wystawa prac studentów Pracowni Interpretacji Druku
Prowadzący: dr hab. Marta Tomczyk, as. Bartłomiej Michalski
Wydział Sztuk Wizualnych, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

wernisaż 24 stycznia 2017 r. godzina 15.15
wystawa czynna do dnia 20 lutego 2017 r. 
Na wystawie swoje prace prezentują:
Adrian Ciszek, Paula Graczyk, Anna Kucharek, Justyna Stachowska, Anna Roman, Karolina Zaborska, Radosław Tomczyk, Maria Miloslavlievic, Dominika Odważna, Rafał Wachowicz, Barbara Olejarczyk, Katarzyna Fleszar, Agnieszka Kozłowska, Aleksandra Kondracka, Magdalena Gwiazdowicz, Barbara Szewczyk, Dorota Szczepaniak, Katarzyna Gajczak, Olga Szczęsna, Inga Januszek, Martyna Ciupka, Zuzanna Kabała, Agnieszka Kumańska, Adrianna Glinka, Joanna Jaciubek oraz Mateusz
Swarabowicz.


Pracownia Interpretacji Druku powstała na Wydziale Sztuk Wizualnych ASP im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, na bazie istniejącej wcześniej Pracowni Grafiki Warsztatowej. Wraz ze zmianą nazwy zmienił się przede wszystkim program pracowni, który ściśle nawiązuje do programu kierunku na Wydziale Sztuk Wizualnych. Uwzględnia on spójność nauczania zmierzającą do konstruowania wypowiedzi artystycznej o charakterze interdyscyplinarnym. Tym samym, rozszerza możliwość pojmowania grafiki w ogóle.
W procesie nauczania, największy nacisk kładzie się na świadomość i celowość wykorzystywania wszelkich form druku oraz związanych z nią „elementów” - prowizorycznie odrębnych -, aby umożliwić wykorzystanie tego medium w procesie kształtowania indywidualnej, oryginalnej formy wypowiedzi artystycznej, odnajdującej swoje miejsce w rzeczywistości zastanej. Dydaktyka nie umniejsza właściwości technicznych także tradycyjnego warsztatu graficznego oraz rozwijania umiejętności
w biegłym posługiwaniu się podstawowymi technikami druku /np.: wklęsłego czy wypukłego/. Wręcz przeciwnie. Bazując na klasycznym warsztacie konstruuje całe spektrum możliwości i umiejętności niezbędnych w przemyślanym i konsekwentnie prowadzonym procesie twórczym, gdzie - nie tyle zreprodukowanie formy ale stworzenie samej możliwości powielenia - podtrzymuje charakter medium jakim jest grafika ale i unaocznia działania wykraczające poza ograniczenia stricte warsztatowe.
Na wystawie zaprezentowane zostaną prace kursowe, jak i fragmenty kolekcji dyplomowych studentów kształcących się na specjalnościach: projekty wizualne oraz fotografia.

dr hab. Marta Tomczyk

Wydarzenie na Facebooku: www.facebook.com/events/258666951212663/     

Zdjęcia z wernisażu: www.facebook.com/pg/Galeria-Pod-Napięciem-138985596156446/photos/?tab=album&album_id=1234578396597155    

Katalog wystawy: pobierz plik PDF.