Galeria Pod NapieciemGALERIA POD NAPIĘCIEM  archiwum
AKTUALNOSCIARCHIWUMHISTORIAKONTAKTGALERIATECHNICZNEWystawa Pracowni Malarstwa 173
Wydział Wzornictwa i Architektury Wnętrz
Kierunek Wzornictwo

Prace studentów I i II roku

powadzący:
dr hab. prof. ASP Janusz Antoszczyk
mgr Mirosław Koprowski

wernisaż wtorek 10 III 2015 r., godzina 15.15
ekspozycja czynna do 28 IV 2015
r.

Galeria Pod Napięciem
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
Politechnika Łódzka
ul. Stefanowskiego 18/22 budynek a10

 Malarstwo obok rysunku, stanowi jedno z kilku narzędzi obrazowania wiedzy, uczuć, emocji i wrażliwości. Program pracowni skupiony jest na rozwijaniu indywidualnej wrażliwości studenta i jego predyspozycji plastycznych, a także na uświadomieniu potrzeby sumiennej, systematycznej, konsekwentnej pracy twórczej,  konieczności dokonywania nieustannej analizy szeroko pojętej Natury.

Charakter spotkań malarskich, oparty jest przede wszystkim o studia z natury.
Mile widziani są studenci będący wnikliwymi obserwatorami, „badaczami” rzeczywistości, a jednocześnie gotowi do podjęcia indywidualnych wyzwań artystycznych - wyruszenia w daleką, osobistą podróż w nieznane rejony naszej podświadomości.
 
Pierwsze dwa semestry, mają na celu uświadomienie studentowi, potrzeby wrażliwej i dogłębnej  obserwacji zjawisk wizualnych. Dlatego też, początkowe ćwiczenia realizowane są w oparciu o szkice oraz studia martwej natury, przedmiotu, nieco później człowieka.
Nauka malarstwa, kształtowana jest poprzez korekty indywidualne, a także zbiorowe. Ważne z punktu widzenia dydaktycznego, są okresowe przeglądy, oraz prezentacje w formie wystaw zbiorowych i indywidualnych, na terenie ASP i poza Uczelnią. Korekta, często przybiera postać wykładu, czasem dyskusji.
Bardzo ważnym, jest potrzeba dotarcia z przekazem do świadomości indywidualnej studenta, pobudzenia jego wrażliwości, dalej skłonienia go do zadawania sobie pytań, a na końcu odnalezienia najlepszego rozwiązania.

Obok kategorii takich jak: wrażliwość, wiedza, doświadczenie i umiejętności techniczne, równie ważną wydaje się być potrzeba poszukiwania rozwiązań opartych o działania intuicyjne, a także podejmowanie ryzyka artystycznego - rozwiązań wykraczających poza ograniczenia własne.

Studia lat wyższych, podbudowane wiedzą i doświadczeniami wyniesionymi z dwóch wcześniejszych semestrów, dają możliwość podejmowania własnych poszukiwań wybranych problemów malarskich.
 Współpraca dydaktyczna w dialogu ”mistrz-uczeń”, nie odbywa się na płaszczyźnie sztywnych założeń programowych, czy też ciasnych ram zadań malarskich.
Jest to dialog, w trakcie którego, może „narodzić się” całkiem nowa koncepcja, idea często zaskakująca obu uczestników spotkania.

prof. Janusz Antoszczyk


Wydarzenie na Facebooku: www.facebook.com/events/789941777740614