Galeria Pod NapieciemGALERIA POD NAPIĘCIEM  archiwum
AKTUALNOSCIARCHIWUMHISTORIAKONTAKTGALERIATECHNICZNE


NATĘŻENIE FORMY
Prace studentów
z Pracowni Modelowania Procesów Użytkowych
Wydział Wzornictwa i Architektury Wnętrz
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
prowadzący dr Rafał Dobruchowskiwernisaż wtorek 5 III 2019 r. godzina 15.15 
wystawa trwa do 21 III 2019 r.


 uczestnicy wystawy

1. Klaudia Bandurowska
2. Agata Bugalska
3. Maja Bujak
4. Maria Buss
5. Zuzanna Chmura
6. Patrycja Gorzela
7. Marta Grodek
8. Karol Janiak
9. Oliwia Janowska
10. Julia Kazimierska
11. Adriana Kowalczyk
12. Olga Krzak
13. Izabella Lachowicz
14. Karina Lameka
15. Magdalena Michalak
16. Angelika Płonowska
17. Katarzyna Przybył
18. Paulina Ramięga
19. Barbara Reszka
20. Klaudia Siedlecka
21. Izabela Sławińska
22. Aleksandra Sowińska
23. Klaudia Stochmal
24. Natalia Suwara
25. Remigiusz Szulc
26. Justyna Warchoł
27. Magdalena Zalewska
28. Piotr Zalewski
29. Damian Żurawski

Pracownia Modelowania Procesów Użytkowych umieszczona jest w strukturze Wydziału Wzornictwa i Architektury Wnętrz w Katedrze Wzornictwa.
Koncepcja pracowni opiera się na stopniowym wprowadzaniu do oferty programowej modułów kursowych możliwych do wpisania w treści programowe na poziomie studiów licencjackich. Obszar zagadnień Pracowni to projektowania procesów użytkowych na podstawie metod twórczego koncypowania i materializowania ich w postaci układów funkcjonalnych. W ten sposób człowiek i analiza jego relacji z otoczeniem stają się osią kształcenia. Odpowiedzi na stawiane problemy mają być udzielane poprzez wzornictwo i nakierowane są na dostrzeganie i rozwiązywanie szeroko rozumianych sprzeczności pojawiające się w relacji człowiek-środowisko wynikające z konieczności eksploatacji zasobów naturalnych. Projektowanie opakowań stanowi ważny element w dydaktyce dzięki któremu studenci mają możliwość kształcenia się w obszarze wyrażania ekspresji twórczej nakierowanej na kształtowanie zachowań użytkownika tzw. "projektowanie doświadczeń”. Na kształt treści programowych wpływ ma nurt (Do It Yourself) czyli „Zrób to sam” rozumiany na poziomie profesjonalnego wykorzystania możliwości kolejnej fali rewolucji przemysłowej przybliżającej środki produkcji (potanienie możliwości wytwarzania zindywidualizowanych dóbr materialnych w technologii druku 3D czy też ploterów do cięcia 2D) do projektanta oraz koncepcje oparte o zjawisko nazwane „projektowaniem zrównoważonym”. Ważną rolę w istnieniu pracowni pełni możliwość włączenia w cykl dydaktyczny szybkiego otrzymywania modeli poglądowych na poszczególnych etapach realizacji zadań dydaktycznych z wykorzystaniem zaplecza technologicznego jakim dysponuje Wydział i Uczelnia.

dr Rafał Dobruchowski

kuratorzy: Jakub Balicki, Rafał DobruchowskiWydarzenie na Facebooku: www.facebook.com/events/579848185823004/                                

Katalog wystawy: