Galeria Pod
                  Napieciem
GALERIA POD NAPIĘCIEM archiwum
AKTUALNOSCIARCHIWUMHISTORIAKONTAKTGALERIATECHNICZNE
PARTNERSTWO DESIGNU
Pracownia Podstaw Projektowania
prof. Małgorzata Wyszogrodzka-Trzcinka
dr Rafał Dobruchowski
mgr Grzegorz Sowiński
mgr Beata Nikolajczyk
Kreacja Artystyczna
prof. Małgorzata Wyszogrodzka-Trzcinka

wernisaż 4 III 2013 r. o godzinie 15.15
wystawa czynna do dnia 14 IV 2013 r.

W wystawie biorą udział:
Justyna Apolinarzak
Bartosz Bębenista
Piotr Daszkiewicz
Malwina Dziechciarow
Adrian Dutkowski
Katarzyna Fijałkowska
Joanna Furmańczyk
Michał Głowacki
Agata Jezierska
Jakub Karczewski
Marcelina Kilian
Małgorzata Łuniewska
Krzysztof Majewski
Marlena Mikulska
Emilia Piotrowska
Małgorzata Płoskońska
Katarzyna Sołtysiak
Magdalena Stecka
Konrad Stępiński
Katarzyna Stochel
Alicja Wańczyk
Klaudia Wierzbicka
Anna Wójcik
Milena Wójcik
Paweł Znojek

Partnerstwo czyli więź, wspólnota, ale także braterstwo. Kiedy trzy lata temu Pan Kuba Balicki zwrócił się do mnie z propozycją
zaprezentowania prac studentów Pracowni Podstaw Projektowania w Galerii Pod Napięciem, prowadziłam zajęcia
z Grzegorzem Sowińskim, w następnym roku dołączył Rafał Dobruchowski z programem Projektowania Wstępnego dla drugiego
roku. W następnym roku Grzegorz Sowiński zajął się Podstawami Projektowania, ja poświęciłam się Kreacji Artystycznej.
W ostatnim roku dołączyła do nas Beata Nikolajczyk.

Na obecnej wystawie prezentujemy prace studentów trzech przedmiotów: w ramach Pracowni Podstaw Projektowania - Podstawy
Projektowania (I rok) i Projektowanie Wstępne (II rok) studia licencjackie i przedmiot Kreacji Artystycznej dla I roku studiów
magisterskich.

Programy tych przedmiotów różnią się zasadniczo od siebie. Na pierwszym roku program nastawiony jest na wyostrzenie zmysłu
obserwacji u studenta, pozyskanie przez niego umiejętności analizowania informacji i wykorzystania ich do rozwiązywania problemu
projektowego, rozwinięcia krytycznego myślenia o świecie nas otaczającym, budowania podstaw relacji użytkownik - przedmiot.

Kurs II roku porusza zagadnienia projektowania procesów użytkowych na podstawie metod twórczego koncypowania i materializowania
ich w postaci układów funkcjonalnych. Człowiek i jego relacje z otoczeniem stają się osią kształcenia. Odpowiedzi poprzez wzornictwo
na stawiane problemy nakierowane są na szeroko rozumiane sprzeczności pojawiające się w relacji człowiek – środowisko wynikające
z konieczności eksploatacji zasobów naturalnych. Na obecny kształt treści programowych kursu duży wpływ miał nurt DIY czyli
„Zrób to sam”.

Przedmiot Kreacji Artystycznej uczy jak wykorzystać fantazję w projektowaniu, rozwija umiejętność twórczego myślenia, pobudza do
szukania niekonwencjonalnych rozwiązań projektowych.

Bohaterami tej wystawy są nasi studenci, których projekty lamp, taboretów, opakowań i przedmiotów powstałych z inspiracji trzech
losowo wybranych słów, prezentujemy.Małgorzata Wyszogrodzka-Trzcinka

wydarzenie na Facebooku
 
zdjęcia z wernisażu