Galeria Pod NapieciemGALERIA POD NAPIĘCIEM  archiwum
AKTUALNOSCIARCHIWUMHISTORIAKONTAKTGALERIATECHNICZNEMarta Rybińska
Małgorzata Tumiłowicz


Wystawa studentek Pracowni Fotografii 2
Katedry Multimediów
Wydziału Grafiki i Malarstwa ASP w Łodzi
Prowadzący: dr hab. Marek Domański


wernisaż  8 X 2012 r. o godzinie 14.15
wystawa czynna do 12 XI 2012 r.


Małgorzata Tumiłowicz w swojej pracy skupiła się na rzadko podejmowanym obecnie, choć mającym bardzo
bogatą ikonografię, temacie siedmiu grzechów głównych. Jej czarno-białe zdjęcia przedstawiają osoby, których
ciało znajduje się pod presją cierpiącej duszy. Grzech w rozumieniu chrześcijańskim ale i potocznym, wypacza
i sprowadza ból. Domaga się zaspokojenia wbrew oczywistym szkodom, które będziemy musieli ponieść.
Temat stary ale wciąż aktualny i potraktowany w dojmująco osobisty sposób.

Marta Rybińska jest „nowym członkiem” Łódzkiej Sceny Otworkowej. Używa zbudowanej przez siebie kamery
otworkowej. Jej wrażliwe spojrzenie i zastosowana technika pozwoliły na stworzenie niezwykle subtelnych
i wyrafinowanych miejskich pejzaży. Dzięki wielokrotnej ekspozycji i miękkości rysunku, w miejsce inwentarycznych
przedstawień, oglądamy oniryczne i syntetyczne widoki miejsc, niby dobrze znanych ale jednocześnie obcych
i trochę groźnych.
więcej zdjęć z wernisażu tutaj