Galeria Pod NapieciemGALERIA POD NAPIĘCIEM  archiwum
AKTUALNOSCIARCHIWUMHISTORIAKONTAKTGALERIATECHNICZNESKETCHING
Prace studentów
Pracowni Rysunku
Wydziału Wzornictwa i Architektury Wnętrz
ASP w Łodzi
Prowadzący pracownię: adi. Tomasz Musiał

wernisaż 5 V 2015 r., godzina 15.15
ekspozycja czynna do dnia 21 V 2015 r.


Galeria Pod Napięciem
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
Politechnika Łódzka
ul. Stefanowskiego 18/22 budynek a10

 Uczestnicy wystawy:
Piotr Baleja-Spyra
Sonia Bąk
Kinga Chaładaj
Adam Cuper
Adrian Dudkowski
Magdalena Gałkiewicz
Zuzanna Gronowicz
Aleksandra Guz
Karol Janiak
Joanna Kabala
Magdalena Kuta
Olga Majewska
Wioleta Michalska
Emilia Piotrowska
Barbara Reszka
Zofia Szerszeń
Michał Tokarski
Karolina Trzonkowska
Monika Tyburska
Patrycja Waleczkowska
Daria Wypiór
Damian Żurawski

Zebrane na wystawie prace studentów Pracowni Rysunku Wydziału Wzornictwa i Architektury Wnętrz ASP w Łodzi pochodzą
z kilku ostatnich lat i prezentują tą część oferty pracowni, która najbardziej związana jest z linią programową kierunku wzornictwa. W znacznej mierze obejmuje ona rysunek koncepcyjny i prezentacyjny.
Prace cechuje różnorodność środków wyrazu, która wynika z szerokiego zakresu problematyki realizowanych ćwiczeń
i stosowanych mediów. Pracownia kształci przede wszystkim w oparciu o uniwersalne techniki rysunkowe jak ołówek, pisak czy kolorowy mazak, ale wzbogaciła też program o zadania realizowane przy pomocy technik cyfrowych. Najbardziej efektowną częścią ćwiczeń są wykonywane analogowo i cyfrowo rysunki prezentacyjne produktów. Te wielogodzinne prace wymagają świetnej wiedzy tak rysunkowej jak i doświadczeń na polu malarstwa. Podstawową linię procesu kształcenia Pracowni stanowi  jednak wykonywanie szkiców. Zmuszają one do dyscypliny związanej ze stosowaniem zasad rządzących rysunkiem
a jednocześnie dają możliwość dynamicznego, szybkiego rysunku o badawczym charakterze. Pomagają zwizualizować proporcje, ciężary optyczne, przestrzeń i bryłę, dając pogląd na ogólny, a te bardziej zaawansowane, także na bardziej szczegółowy wygląd przedmiotu. Podkreśla się przy tym celowość i intencjonalność rysunku.
Ćwiczenia oparte o obserwację przedmiotów z natury mają  inną bardzo ważną zaletę w procesie kształcenia. Zachęcają studenta do wnikliwej analizy i odkrywania wielu cech i właściwości rysowanego produktu. Każą myśleć o jego materii, budowie wewnętrznej, funkcjach i kontekście użytkowym. Jest to swoiste poszerzenie postrzegania przedmiotu, który powinien być bardziej doświadczany niż analizowany tylko na podstawie cech zewnętrznych. Jest to istotne choćby z punktu widzenia kolejnych prac przedstawiających hipotetyczny proces transformacji przedmiotów i studiów projektowych inspirowanych formami naturalnymi.
Na zajęciach realizowane są też rysunki z wyobraźni, oparte wyłącznie o wiedzę i pamięć, wykorzystujące inne poza wzrokiem bodźce zmysłowe. Kładzie się nacisk na umiejętność sprawnej zamiany języka werbalnego na obraz i odwrotnie. Stosuje się wiele ćwiczeń rozwijających umiejętności dokonywania szybkich, trafnych i świadomych wyborów a także znajdowania
i notowania inspiracji.
Rysunek projektanta jest więc raczej narzędziem do myślenia i planowania niż tylko środkiem do mimetycznych wizualizacji. Szkic jest niezastąpionym sposobem notowania ulotnej myśli projektowej. Szkicowanie jest też najszybszym i najbardziej bezpośrednim sposobem komunikowania się z innymi. Umiejętność szybkiego zapisu pomysłu w formie rysunku, do którego można wrócić później, pozwala na dynamiczną, twórczą pracę na każdym jej etapie.


adi. Tomasz Musiał


Wydarzenie na Facebooku: www.facebook.com/events/1831709403720825/

Fotorelacja z wernisażu: www.facebook.com/media/set/?set=a.840191746035824.1073741846.138985596156446&type=1

Animacja promocyjna: zobacz