Galeria Pod NapieciemGALERIA POD NAPIĘCIEM  archiwum
AKTUALNOSCIARCHIWUMHISTORIAKONTAKTGALERIATECHNICZNEwystawa prac studentów
Spod znaku Trelińskiego
Pracownia Projektowania Informacji Wizualnej


Wystawa czynna 14 XII 2010 r. - 10 I 2011 r.


Wystawa „Spod znaku Trelińskiego” jest pierwszą z planowanego cyklu wystaw podsumowujących wieloletnią działalność
dydaktyczną profesora Jerzego Trelińskiego w Pracowni Informacji Wizualnej Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława
Strzemińskiego w Łodzi
. Niniejsza prezentacja to zestaw dyplomów magisterskich czterech absolwentów pracowni: Michała
Murawskiego, Ireneusza Pycia, Przemysława Pawlaka oraz Gracji Zielińskiej, którzy w swoich pracach zawarli główną ideę
dydaktyczną profesora „Mniej znaczy więcej”. Odnosi się to do wszechobecnej komunikacji wizualnej, która w XXI wieku
przybrała bardzo dynamicznego rozwoju. Twórczość profesora Jerzego Trelińskiego na przełomie ostatnich lat miała ogromny
wpływ na ukształtowanie wielu pokoleń grafików projektantów, którzy dziś z dumą mogą mówić, iż byli jego uczniami.
Szczególną uwagę profesor przywiązywał do kompozycji, czytelności, oryginalności i estetyki wykonywanych prac.
Dorobek pracowni, to przede wszystkim absolwenci, którzy z powodzeniem funkcjonują na dzisiejszym rynku, zajmując
wysokie stanowiska oraz zdobywają nagrody na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach graficznych.

Prof. Jerzy Treliński 
Ad. Tomasz Olszyński 
Asyst. Przemysław HajekOd roku akademickiego 2010-2011 pracownię objął dr hab. Piotr Karczewski. Program Pracowni Informacji Wizualnej
ma za zdanie przygotowanie studentów do samodzielniej pracy w zakresie systemowego projektowania graficznego.
Proces dydaktyczny zawiera spotkania, wykłady oraz ćwiczenia w postaci indywidualnych korekt ze studentami.
Działania w pracowni uwzględniają kompleksowe rozwiązywanie zadań projektowych służących kształtowaniu zdolności
tworzenia spójnych opracowań wizerunkowych dla firm, instytucji oraz różnych przedsięwzięć.
Zakres ćwiczeń zawiera następujące zagadnienia: projekty znaków, druków akcydensowych, folderów, plakatów,
wielkoformatowych billboardów – szeroko pojętego outdooru, grafiki na środkach transportu i aranżacji jej  w przestrzeni
publicznej oraz projekty stron internetowych. Dobór tematów w kolejnych semestrach studiów został przystosowany tak,
aby zwracał uwagę na praktyczne zastosowanie w życiu zawodowym, dawał możliwości porównawcze do istniejących
projektów i osiągał wysoki poziom oryginalności merytorycznej  i wizualnej. Studia kończą się dyplomem w X semestrze.
Tematem dyplomowym jest projekt systemu identyfikacji wizualnej dla dowolnie wybranego zadania.

dr hab Piotr Karczewski
asyst. Przemysław Hajekwww.kpg.asp.lodz.pl