Galeria Pod NapieciemGALERIA POD NAPIĘCIEM  archiwum
AKTUALNOSCIARCHIWUMHISTORIAKONTAKTGALERIATECHNICZNEKatedra Wzornictwa
wystawa prac studentów
czerwiec - lipiec 2010Katedra Wzornictwa przez 33 lata stanowiła o tożsamości Wydziału Wzornictwa i Architektury Wnętrz. Akademii Sztuk Pięknych
im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Głównym zadaniem katedry jest wykształcenie specjalistów odpowiedzialnych
za wygląd i walory użytkowe produktów wykonywanych metodami przemysłowymi zdolnych do podejmowania trafnych decyzji
w warunkach wolnego rynku.
Równie istotny element stanowi zdolność współpracy projektanta z kadrą inżynieryjno-techniczną. Jest ona kształtowana poprzez
ćwiczenia projektowe, które wymagają ścisłej wiedzy specjalistycznej. Program Katedry został oparty o bazę doświadczeń, które
student zdobył podczas pierwszych dwóch lat studiów i zdobywa równolegle.
Tylko pełna integracja różnych elementów wiedzy zapewni zdobycie umiejętności uwzględniania w projektowaniu tych cech,
które powodują konkurencyjność produktu na rynku.

Struktura Ktedry Wzornictwa:

Pracownia Metodyki i Podstaw Projektowania
prof. Małgorzata Wyszogrodzka-Trzcinka
mgr Grzegorz Sowiński

Pracownia Ergonomii
dr Anna Miarka
mgr Emil Saryusz-Wolski

Pracownia Projektowania Produktu I
Adiunkt II st. prof. ASP Grzegorz Reński

Pracownia Projektowania Produktu II
prof. Wojciech Wybieralski

Pracownia Rozwoju Nowego Produktu
dr hab.prof. ASP Krzysztof Chróścielewski

Pracownia Projektowania Systemów
dr hab. prof. ASP Mariusz Włodarczyk

Pracownia Projektowania Wspomaganego Komputerem
wykł. Rafał Dobruchowski
instr. Bogusław Krzciuk