Galeria Pod NapieciemGALERIA POD NAPIĘCIEM  archiwum
AKTUALNOSCIARCHIWUMHISTORIAKONTAKTGALERIATECHNICZNE
When Design Meets the Time 
   

Wystawa prac studentów studiów magisterskich 
powstałych na zajęciach Komunikacji Wizualnej 
na kierunku Architektura Wnętrz. 
Prowadząca: dr Beata Wawrzecka
Wydział Wzornictwa i Architektury Wnętrz 

wernisaż środa 12 kwietnia 2017 r. godzina 15.15
wystawa czynna do dnia 15 maja 2017 r. 
Przedmiot Komunikacja Wizualna/Intermedia jest prowadzony od 2011 roku na Kierunku Architektury Wnętrz Wydziału Wzornictwa i Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Jest to przedmiot obowiązkowy i ma na celu zaprezentowanie studentom Architektury Wnętrz współczesnego świata projektowania graficznego. W czasie zajęć 
z Komunikacji Wizualnej studenci nabywają wiedzę z zakresu grafiki projektowej, pomocnej w rozwiązywaniu zadań, z którymi młody architekt wnętrz będzie musiał się zmierzyć po zakończeniu studiów np., w czasie prezentacji swoich projektów klientom lub rozwijając własną działalność biznesową. Zajęcia realizowane są w formie wykładów i ćwiczeń komputerowych. 
Zapoznanie i osiągnięcie biegłości w obsłudze graficznych programów komputerowych jest dodatkową wartością wyniesioną 
z zajęć.
Studenci mają możliwość przeniesienia swoich przestrzennych wizji na płaszczyznę dwuwymiarowego projektu, posługując się zupełnie dla nich nowymi możliwościami oferowanymi przez typografię, infografikę i kompozycję. Uczą się utrzymania jednolitej linii projektowej w różnych mediach, analizie danych i ich poprawnej, czytelnej wizualizacji graficznej, a także kompozycji elementów graficznych na określonych płaszczyznach. Poznają zasady dostosowania projektu graficznego do wymagań technicznych oraz poznają znaczenia grubości czcionek, stylów i interlinii w projektowaniu.
Oprócz zadań z obszaru grafiki drukowanej, studenci poznają świat grafiki internetowej z jej wszystkimi wymogami technicznymi. Jednym z elementów programu jest nauka tworzenia prezentacji i autoprezentacji służącej pozyskaniu klienta, ciekawym zaprezentowaniu projektu i osoby projektanta oraz nauka poprawnego zaprojektowania strony internetowej na przykładzie własnej strony - portfolio.
Część ćwiczeń obejmuje zagadnienia projektowe najczęściej spotykane na rynku polskim takie jak tworzenie identyfikacji wizualnej firm, w tym logotypu i księgi znaku, jak również folderów, plakatów i elementów reklamy przestrzennej.
Projekty studentów prezentowane na wystawie są efektem końcowym pierwszego ćwiczenia, realizowanego w ramach zajęć Komunikacji Wizualnej, mającego łagodnie wprowadzić studentów w świat projektowania graficznego. Ćwiczenie to jest silnie powiązane z przestrzenią, w której się specjalizują i czują swobodnie. W swoich projektach studenci musieli zmierzyć się 
z „czasem” raz przedstawionym wizualnie w formie kalendarza a raz w formie zegara.
Projektowane elementy przestrzenne swoim charakterem nawiązywać musiały do wnętrz wcześniej stworzonych przez autora. Do dyspozycji była dowolna liczba elementów, a także ich kolor, kształt i wielkość. Elementem obowiązkowym w obu wariantach ćwiczenia było użycie typografi w tym dobór odpowiedniej rodziny fontów, odpowiadających charakterowi projektu. Kształt projektowanego przedmiotu miał wyraźnie pokazać podziały danych zachodzące w kalendarzu, tj. podział na miesiące i dni, lub godziny, minuty i sekundy w przypadku zegarów.
Powstałe prace są nie tylko odbiciem stylów projektowych ich autorów, ale również wyrazem ich pomysłowości a czasem 
i przekory, w rozwiązywaniu zagadnień graficznych, stawianych przez samą formę kalendarza i zegara. Projektowane przedmioty musiały być estetycznie nie tylko interesującą formę, ale musiały spełniać również wymagania funkcjonalne. Zegar czy kalendarz jako przedmiot użytkowy musi być zrozumiały i możliwy do odczytania przez każdego odbiorcę bez dodatkowych wyjaśnień.
Zapraszam Państwa do obejrzenia wyników zabawy z „czasem” studentów Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych 
w Łodzi.

dr Beata Wawrzecka

Wydarzenie na Facebooku: www.facebook.com/events/1478024452216682    

Zdjęcia z wernisażu: www.facebook.com/pg/Galeria-Pod-Napięciem-138985596156446/photos/?tab=album&album_id=1314678048587189     

Katalog wystawy: pobierz plik PDF.